Taxaties en advies

De Beste Taxateurs

NAI Netherlands voert taxaties uit van commercieel vastgoed ten behoeve van aan- en verkoop, jaarrekeningen, financieringen, IFRS, IPD index, due diligence-trajecten, Merger&Acquisition, huur- en fiscale zaken. Voorbeelden van getaxeerde objecten zijn: kantoor-, bedrijfs-, winkelruimten, wooncomplexen, hotels, jachthavens en grondposities (ontwikkeling en herontwikkelingslocaties).
Onze senior deskundigen bezoeken zelf het object en geven een heldere onderbouwing van de waarde in de betreffende markten. Wat u kunt verwachten is een volledig en overzichtelijk rapport waarvan de kwaliteit ver boven de standaard ligt. Uiteraard voldoet deze aan RICS Redbook (Royal Institute of Charted Surveyers) en de reglementen van NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs), en zijn onze taxateurs onafhankelijk.

Dankzij onze diepgaande kennis en jarenlange ervaring, kunt u ook bij ons terecht voor specialistische taxaties in vele lokale markten.

Denk hierbij aan:

 • Erfpacht
 • Logistiek- en distributiecentra
 • Parkeergarages
 • Waterzuiveringsinstallaties
 • Tankstations
 • Exploitatie gebonden vastgoed
 • Steengroeven
 • Natuurplassen
 • IJsbanen
 • Incourant vastgoed als gevangenissen, voormalige defensie-objecten, (lucht)havens
LEES MEER

Bij een taxatie

 1. analyseren we de markt
 2. analyseren we de kenmerken van het object
 3. en plaatsen we het object in de desbetreffende markt

De uitkomst is een grondige waardebepaling die op de juiste wijze wordt onderbouwd

Actief voor kwaliteitsverbeteringvan taxaties

We werken actief mee aan kwaliteitsverbetering van taxaties in Nederland. Dit doen we door rollen te vervullen in verschillende overlegorganen en deel te nemen aan platformen van de taxatiebranche:

 • Voorzitterschap van de kamer Bedrijfsmatig Vastgoed van Stichting VastgoedCert en voorlopige Expert commissie NRVT
 • Medewerking aan de ontwikkeling van het TMI model (Taxatie Management Instituut)
 • Zitting in de expertgroep van TMI
 • Voorzitterschap van de taxatiecommissie van de RICS
 • Voorzitterschap van de APC commissie RICS
 • Organisatie van CPD’s en de RICS taxatie conferenties
 • Zitting in het PTA
NEEM CONTACT OP