Klachtenregeling

R&B Real Estate B.V. (NAI Netherlands) is een RICS Regulated Firm en dient zich daarmee te houden aan de RICS gedragscode voor bedrijven. Wij bevestigen dat wij ons houden aan en handelen conform de ethische standaarden en de RICS Rules of Conduct. De makelaars en taxateurs zijn onderworpen aan het tuchtrecht van de RICS. NAI Netherlands is lid en conformeert zich aan de erecode van de NVM. Niet naleving van deze erecode kan worden onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de NVM. RICS Regulated Firms staan onder toezicht en kunnen worden onderzocht op conformiteit met de RICS reglementen voor gedrag en disciplinaire maatregelen. Wij werken volledig mee aan deze assessments.

Indien u onverhoopt niet tevreden bent over onze dienstverlening, dan kunt u op de volgende manieren uw klacht en/of suggestie indienen:

Per post 
NAI Netherlands, t.a.v. de directie, Concertgebouwplein 15, 1071 LL Amsterdam.

Per e-mail
info@nainetherlands.nl of telefonisch via +31 (0)20 364 00 07

Voor het indienen van uw klacht dient u de volgende stappen te nemen:

Stap 1
U meldt de klacht schriftelijk bij de betreffende makelaar of taxateur.

Stap 2
De makelaar of taxateur neemt de klacht in behandeling. De makelaar of taxateur reageert direct of geeft aan binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.

Stap 3
Er zijn diverse mogelijkheden om een oordeel over een klacht te krijgen. Welke mogelijkheid devoorkeur verdient is afhankelijk van de specifieke omstandigheden. De makelaar of taxateur zal samen met u naar een oplossing zoeken.

Stap 4
Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen dan u met uw klacht ook terecht bij de NVM (www.nvm.nl) of RICS (www.rics.org/us/regulation).